Op een paar kilometer afstand van onze boerderij hebben wij op 2 hectare grasland een plasdras poel aangelegd. Dat betekend dat er in het midden een grote waterpoel is gemaakt en het land zo is aangelegd dat de vogels er gemakkelijk kunnen vertoeven. We kunnen het gras op deze manier niet meer oogsten voor de koeien. Aangrenzend aan deze poel ligt 10 hectare grasland met een uitgestelde maaidatum, dit betekend dat wij voor 15 juni niet maaien, om ervoor te zorgen dat de vogels en hun kuikens na het broeden bij de plasdras een plek hebben om op te groeien. Na deze datum zijn de kuikens groot genoeg om uit te vliegen. 


Update 13-06-2018

Op de rand van de plasdras pool hebben we een bloemenmengsel gezaaid. Hier komen bijen, vlinders en insecten op af maar het belangrijkste is dat het zorgt voor een prachtig divers kleurend landschap!

 


Grutto kuiken

Vogeltelling:

Momentopname bij de plas/dras (medio juni 2017 met veel jonge kuikens) :

– 2 ouderparen kluut plus jongen

– 6 x Tureluur plus jongen

– 2 x Bergeend plus jongen

– 4 x Kuifeend plus jongen

– 2 x Wilde Eend plus jongen

– 1 x krakeend plus jongen

– 2 x Meerkoet plus jongen

– 1 x Witte Kwikstaart plus jongen

Ook:

– tot 40  paren grutto oud en jong

– tot 125 paren Spreeuw

Naast plasdras in de 12 hectare die na 15 juni gemaaid wordt:

– tot 50 paren Kievit oud en jong


15 mei: Prachtige foto van weidevogels in de de plas met op de achtergrond Easterlittens!

 


Update 1 mei:

Weiland onder water gezet voor de vogels, ook wel plasdras genoemd. Het middelste gedeelte van dit stuk land staat onder water, wat een goed foerageergebied geeft aan (weide)vogels. Om deze waterpoel heen ligt 12 hectare grasland, wat pas na 15 juni gemaaid/beweid wordt, wanneer alle vogels uitgebroed zijn en hun kuikens kunnen uitvliegen.

 


Update 25 februari:

Afgelopen week hebben we de pool volgepompt met water. Nu hopen dat het er in blijft staan, en dat er vogels op afkomen. U kunt dit zien nabij Wammert; Easterlittens (Friesland).

En nu hopen dat de vogels er op af komen 🙂


Als melkveebedrijf doen we veel voor biodiversiteit en weidevogels. Zo hebben we ca. 30 ha ganzengedooggebied, 10 ha met een uitgestelde maaidatum (dat betekend dat je tot 8 juni niet mag maaien of weiden) en 2,5 ha botanische weideranden die niet bemest worden. Hierdoor krijg je meer diversiteit in verschillende soorten grassen en kruiden. Ook hebben we een na-zorger die de nesten van de weidevogels opzoekt en dan kunnen we nestbeschermers plaatsen en kunnen de koeien er niet op trappen.

Als melkveebedrijf hebben wij één van onze percelen (2 ha) omgebouwd tot plasdraspool. Dit laten we per 18 februari onder water lopen. Plas-dras biedt een aantrekkelijke omgeving voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Op plas-dras percelen kunnen vele weidevogels worden aangetroffen.

Iedere week zal op de site een update volgen met foto’s en video’s. 

Voorbeeld plas dras