De terp Skrins is sinds eeuwen bewoond; de terpgrond heeft nog vele geheimen voor ons verborgen. Soms worden die geheimen onthult! Bij graafwerkzaamheden in de terp van voor 1940 zijn de restanten van een Dea Nutrix gevonden, een Moeder Godin. Dit is een klein beeldje, van plm. 5 cm groot, van een vrouw (de godin), die een ingebakerd kindje op haar schoot heeft. Zo’n beeldje werd als amulet gedragen en werd gemaakt in het zuid Franse Toulouse.